top of page

מפת כוכבים אישית

תרשים לידה שאני בונה לך באופן אישי, קובץ של 6-9 דפים המסביר את עמדות הכוכבים ברגע בו נולדת ואיך זה משפיע עליך. הדבר מאפשר לגלות תכונות אופי בולטות, כישורים ייחודיים, קשרים בולטים מחיים קודמים במידה ויש, אתגרים צפויים למסלול חיים נוכחי, נטיות לדפוסי התנהגות, חולשות ועוד.

המפה היא אישית וייחודית לכל אחד

יש למלא טופס עם תאריך לידה מלא, מקום לידה ושעת לידה
 

טופס הזמנה מפת כוכבים אישית

תודה על ההזמנה!

Astrology Map
bottom of page