top of page

פתיחה בקלפי הטארו

Image by Viva Luna Studios

פריסה מעמיקה

עשרה קלפים

פריסה יותר מעמיקה, מאפשרת להבין מאספקטים רחבים יותר את המצב הנתון, את הסביבה שלנו, הקשיים שאנחנו מתמודדים איתם כעט, פחדים ותקוות ואיך כל זה צפוי להסתיים.

Image by Viva Luna Studios

פריסה בסיסית

חמישה קלפים

פריסה קלאסית, פרסת סוס בת חמישה קלפים בעזרתה נוכל להבין מה המצב הנוכחי שלנו, מה הציפיות שלנו, מה עולה על הפרק שלא ציפית לו ומה יקרה בעתיד הקרוב והרחוק שלך.

bottom of page