top of page

BLOG

על דכאון והתכנסות

Updated: Jun 4, 2022

מה שאנחנו חווים כדיכאון depression

הוא בעצם מצב שנקרא הוא בעצם מצב שנקרא compression


שזהו מצב של התכנסות פנימה, וזה קורה כשיש לנו שאלות שאנחנו לא מצליחים למצוא בחוץ אז אנחנו הולכים למקוםהטבעי, לתוך עצמינו.


ואז, בהתכנסות, אנחנו עוברים תהליך של הערכה עצמית מחדש, מגדירים את עצמינו מחדש ואז יוצאים מזה בתור בן אדםחדש. ליטרלי.

אבל כל המצב הזה הופך לדיכאון במובן השלילי כשאנחנו מבקרים את התהליך הטבעי הזה, מעבירים ביקורת עליו ומגדיריםאת זה כ״משהו לא בסדר איתי״ / ״אנטיסושיאל ״

/ ״אני תוקע ברז לחיים״ / ״זה לא מה שתכננתי למה זה קורה לי״ וכו וכו וכו


ואז כל המצב היפיפה הזה הופך לתהליך של סבל רק כן הגדרנו את זה ככה לעצמינו. חשוב מאוד לשים לב לאיך אנחנומגדירים דברים כי אחרי זה אנחנו חווים אותה באותה הצורה בדיוק.

בכללי מאוד חשוב לשים לב איך אנחנו מגדירים דברים, ממש לתפוס את עצמך מגדיר משהו כשלילי.


איך להתמודד עם כל מה שצף?

אפשר להתייחס לכל המצב כמו מחקר, משחק שבו החוק הכי חשוב - לשמור על מודעות.


אנחנו צריכים לשים לב איזה שאלות מטרידות אותנו, איזה אמונות יש בתוכנו שכבר לא מתאימות לנו- שם נמצא המפתחולשם כך אנחנו מתכנסים. התהליך דורש תרגול ונכונות לצפות ברגש שעולה מהצד ולא לשקוע בתוכו. אני מאוד ממליצהלגשת לאנשי מקצוע מוסמכים גם ל יש כבר מרגיש שיודע לעשות את העבודה לבד.


יש כל כך הרבה סוגים של מטפלים, לאו דווקא פסיכולוגים. אני מצאתי את עצמי בטיפול היפנוטרפי שלקח אותי לילדותולגלגולים קודמים כי זה מה שעזר לי להתמודד ולהבין את המשבר שהייתי בו. תמצאו מה שעובד לכם.

בדרך כלל אנחנו מרגישים את הדכאון שלנו, את ההתכנסות פנימה כשיש משהו שאנחנו צריכים ליישר מול עצמינו ובתוכינובשביל להתפתח ולהתרחב כיישות, כנשמה.


חשוב להבין את המבנה הבא שיעזור לנו שלב שלב: מערכת אמונות —> מחשבה —> רגש —> פעולה —> יצירה (תוצר שלכל אלו)


אפשר להתחיל את השרשרת ולעקוב אחרי המנגנון מעל נקודה.


אם בחרנו לחקור את הרגש שצף - נשאל את עצמינו מה המחשבה שהגיעה קודם לרגש. אפשר לשים לב לפעולות שהביא הרגש.


אם בחרנו לחקור את המחשבות שלנו - נשאל את עצמינו איזה רגשות הן מעוררות. נשאל את עצמינו במה אנחנו מאמיניםשמציף את המחשבות האלה.


אם בחרנו לחקור את מערכת האמונות שלנו - נשאל את עצמנו האם האמונה הזאת תורמת לנו ומתאימה לנו. האם זהמשהו שאנחנו יכולים לשנות כך שזה יתאים למציאות שאנחנו רוצים ליצור.


אם בחרנו לחקור את המציאות שלנו - נשאל את עצמינו מה במציאות שלנו לא תואם לנו, מה היינו רוצים לשפר ולשנות.

הבסיס ליצירת מציאות היא מערכת האמונות שלנו. ברגע שנשנה או בהרבה מקרים נשחרר את האמונה שלא משרתתאותנו- נשתחרר מהמעגל שהיא מביאה איתה ובכך ישירות נשנה את המציאות שלנו.


מוזמנים לשבת עם עצמכם ולהתבונן על מה שצף. חשוב להבין שאנחנו כאן בשביל ללמוד ולהתפתח וחשוב לסלוח לאחריםולעצמנו על המסע וה״טעויות״ שבדרך כי כל ״טעות״ הביאה איתה נסיון חיים שעיצב אותנו אחרת, הביא לנו נקודת מבטאחרת ופתח לנו עוד דלת להבנה עצמית ולהבנת האחר.

#depression

0 comments

Recent Posts

See All