BLOG

פתיחהאנושות נמצאת בנקודה החשובה בתולדותיה,

המעבר מהחושך אל האור.
הגיע זמנה של האנושות

לצאת מהעבדות, דרך מסך האשליות

אל האמת והמהות האמיתית של כל יישות.

אני כאן בכדי לעזור לך,

האני האמיתי שלך,

להיזכר.


0 comments

Recent Posts

See All